Liitu klubiga!
Uudiskiri

Klubiliikme tingimused

Tennisekeskuse klubiliige:
• Aastamaks 50 eurot (personaalset kliendikaart, privaatse riietustuumi kasutamise võimalus, soodsamad väljakuhinnad Viimsi, Peetri ja Rakvere tennisekeskuses, soodsamad turniiride ja seltskonnatennise osalustasud). Kliendikaardi kaotamise või rikkumise korral on uue kaardi tasu 5 eurot.
• Lisaks võimaldab klubiliikme staatus kliendil soodustusi keskuse poolt korraldatavatel üritustel.
• Vabade aegade olemasolul on võimalik broneerida juurde ühekordseid aegu klubiliikme hinnaga.
• Klubiliikmel on võimalik taotleda enda mängupartneritele kuni 3 läbipääsu kaarti lisaks. Kaardi hind 5 eurot.
• Juriidilisest isikust klubiliikmel on õigus taotleda kaart iga broneeritud mängutunni kohta nädalas.
• Kliendikaart on aktiivne 60 minutit enne treeningaja algust.
• Registreerimiseks on vajalik täita klubiliikme registreerimise vorm Viimsi Tennisekeskuse kodulehel www.viimsitennis.ee/broneerimine
• Nõustuda tuleb tennisekeskuse sisekorraeeskirja ning tenniseväljakute kasutamise korra ja tingimustega.
Tennisekeskuse klubiliikmeks saamise kord ja väljakute kasutamise tingimused:
• Tennisekeskuse klubiliikmeks saab täites avalduse, tasudes klubiliikmetasu ning nõustudes tennisekeskuse sisekorraeeskirja ja väljakute kasutamise tingimustega.
• Tennisekeskus võib sisekorraeeskirja või väljakute kasutamise tingimuste rikkumiste korral kliendikaardi blokeerida ja kliendistaatuse ühepoolselt tühistada.
• Väljaku kasutamise eeltingimusteks on õigeaegne mänguaja eest tasumine, halli heaperemehelik kasutamine ja oma mänguajast kinnipidamine. Üle broneeritud aja mängimine või ilma broneeringuta väljaku kasutamine ilma tennisekeskust teavitamata annab tennisekeskusele õiguse broneeringuvälise aja eest tasu nõuda ning järgnevate rikkumiste ilmnemise korral õiguse kliendistaatus peatada.
• Klubiliikme ja tennisekeskuse vahel kirjalikku lepingut ei sõlmita.
• Püsiaeg broneeritakse terveks sisehooajaks. Minimaalne sisehooaja pikkus püsiaja broneerimiseks on 1.10.-30.04.
• Tennisekeskus esitab püsiaegade eest arve kuu algul (1-3 kuupäeval) jooksva kuu Arve maksetähtaeg on 7 tööpäeva.
• Ühekordsete broneeringute eest esitab Tennisekeskus arve järgneva kuu algul, tasuda tuleb kõikide esmaselt tehtud broneeringute eest.
• Arved saadetakse registreerimisvormil märgitud e-posti
• Juhul kui klient ei ole tasunud arvet märgitud kuupäevaks või ei pea kinni mänguaegadest, on tennisekeskusel õigus blokeerida kliendikaart, tühistada klubiliikme staatus ja edasised broneeritud püsiajad.
• Kui klubiliikmel ei ole võimalik mingil põhjusel oma treeningaega kasutada, siis on võimalus kasutada tunnipanka. Broneeringu saab tühistada sisehooajal kuni 24h enne oma mänguaja algust. Raha mänguaja eest kantakse broneerimissüsteemi poolt automaatselt kliendi kontole tunnipangas. Kliendil on õigus kasutada tunnipangas olevat virtuaalraha kuni 30.06. 1. juulil tunnipank nullitakse.
• Tunnipangas olevat virtuaalraha saab kasutada uute ühekordsete broneeringute eest tasumiseks. Tunnipanaga jääki ei saa tasaarveldada järgnevate kuude maksetega. Juhul kui väljaku hind on kõrgem kui tunnipangas olev summa, saab tunnipangas olevat virtuaalraha kasutada osaliselt. Puudu jääv osa väljaku rendi hinnast kajastub järgmise kuu arvel.
• Klubiliikmel on õigus hooaja jooksul püsiajast loobuda, teatades sellest 1 kalendrikuu ette.
• Kui klient loobub püsiajast enne 30.04 või järgneval hooajal ei võta püsiaega, siis klubiliikme staatus muutub tavakliendiks ja tunnipank nullitakse.
• Aegu tühistada ja broneerida ning lisainfot süsteemi kohta saab klient oma kontolt Viimsi Tennisekeskuse broneerimissüsteemis aadressil: www.viimsitennis.ee/broneerimine
• Tennisekeskusel on õigus broneeringut nihutada sama kellaaja raames muule väljakule.
• Klubiliikmel on õigus eelisjärjekorras broneerida samad ajad järgmiseks sisehoojaks.
• Püsiajad, mis on broneeritud E-R vahemikus 14.00-18.00 ei anna õigust järgmisel hooajal samadele aegadele, kuna need ajad broneeritakse eelisjärjekorras FV Tenniseakadeemiale.
• Tennisekeskusel on õigus 15 päevalise etteteatamise ajaga tagasi nõuda E-R 14.00-18.00 vahemikku broneeritud ajad.
• 2019/2020 sisehooajal on FV Tenniseakadeemial eelisõigus broneerida väljakuid vahemikus E-R 14-18. Vabade aegade olemasolul, on võimalus päevaseid aegu  rentida vastavalt ülatoodud tingimustele.
• Tennisekeskusel on õigus, seoses keskuses toimuvate üritustega, püsiaeg ühekordselt ära öelda, teatades sellest vähemalt 5 kalendripäeva ette. Sellisel juhul pakub tennisekeskus asendusaja või hüvitab kliendile väljaku hinna tunnipanka.
• Tennisekeskus peab tagama kliendile ligipääsu väljakutele, ruumide valgustuse ja kütte ning riietumis- ja pesemisvõimalused.