Liitu klubiga!

Klubiliikme tingimused

VPR Tennise klubiliige:

 • Aastamaks 50 eurot (personaalne kliendikaart, privaatse riietustuumi kasutamise võimalus, soodsamad väljakuhinnad Viimsi, Peetri ja Rakvere tennisekeskuses, soodsamad turniiride ja seltskonnatennise osalustasud). Kliendikaardi kaotamise või rikkumise korral on uue kaardi tasu 5 eurot.
 • Klubiliikmel on võimalik taotleda enda mängupartneritele kuni 3 läbipääsu kaarti lisaks hinnaga 2 EUR/kaart, iga järgnev kaart 5 EUR. Selleks tuleb edastada isiku nimi + email.
 • Registreerimiseks on vajalik täita klubiliikme registreerimise vorm Tennisekeskuse kodulehel www.viimsitennis.ee/broneerimine
 • Nõustuda tuleb tennisekeskuse sisekorraeeskirja ning tenniseväljakute kasutamise korra ja tingimustega.

VPR Tennise klubiliikmeks saamise kord ja väljakute kasutamise tingimused:

 • VPR Tennis klubiliikmeks saab täites avalduse, tasudes klubiliikmetasu ning nõustudes tennisekeskuse sisekorraeeskirja ja väljakute kasutamise tingimustega.
 • Tennisekeskus võib sisekorraeeskirja või väljakute kasutamise tingimuste rikkumiste korral kliendikaardi blokeerida ja kliendistaatuse ühepoolselt tühistada.
 • Väljaku kasutamise eeltingimusteks on õigeaegne mänguaja eest tasumine, halli heaperemehelik kasutamine ja oma mänguajast kinnipidamine. Üle broneeritud aja mängimine või ilma broneeringuta väljaku kasutamine ilma tennisekeskust teavitamata annab tennisekeskusele õiguse broneeringuvälise aja eest tasu nõuda ning järgnevate rikkumiste ilmnemise korral õiguse kliendistaatus peatada.
 • Klubiliikme ja tennisekeskuse vahel kirjalikku lepingut ei sõlmita.
 • Püsiaeg broneeritakse terveks sisehooajaks. Minimaalne sisehooaja pikkus püsiaja broneerimiseks on 1.10.-30.04.
 • Tennisekeskus esitab püsiaegade eest arve kuu algul (1-3 kuupäeval) jooksva kuu Arve maksetähtaeg on 7 tööpäeva.
 • Ühekordsete broneeringute eest esitab Tennisekeskus arve järgneva kuu algul, tasuda tuleb kõikide esmaselt tehtud broneeringute eest.
 • Arved saadetakse registreerimisvormil märgitud e-posti.
 • Juhul kui klient ei ole tasunud arvet märgitud kuupäevaks või ei pea kinni mänguaegadest, on tennisekeskusel õigus blokeerida kliendikaart, tühistada klubiliikme staatus ja edasised broneeritud püsiajad.
 • Klubiliikmel on õigus hooaja jooksul püsiajast loobuda, teatades sellest ette 30 päeva.
 • Aegu tühistada ja broneerida ning lisainfot süsteemi kohta saab klient oma kontolt Tennisekeskuse broneerimissüsteemis aadressil: www.viimsitennis.ee/broneerimine
 • Tennisekeskusel on õigus broneeringut nihutada sama kellaaja raames muule väljakule.
 • Klubiliikmel on õigus eelisjärjekorras broneerida samad ajad järgmiseks sisehoojaks.
 • Tennisekeskusel on õigus 30-päevalise etteteatamise ajaga tagasi võtta E-R 14.00-18.00 vahemikku broneeritud ajad, sest need ajad on mõeldud FV Tenniseakadeemia noorte treeningute jaoks.
 • Tennisekeskusel on õigus, seoses keskuses toimuvate üritustega, püsiaeg ühekordselt ära öelda, teatades sellest vähemalt 5 kalendripäeva ette. Sellisel juhul pakub tennisekeskus asendusaja või hüvitab kliendile väljaku hinna tunnipanka.
 • Tennisekeskus peab tagama kliendile ligipääsu väljakutele, ruumide valgustuse ja kütte ning riietumis- ja pesemisvõimalused.

Tunnipank:

 • Püsiaja tühistamise korral vähemalt 24h ennem mänguaja algust, lähevad kasutamata vahendid automaatselt kliendi tunnipanka.
 • Tunnipangas olevat virtuaalraha saab kasutada uute ühekordsete broneeringute eest tasumiseks.
 • Broneerides üksikaja, võtab broneerimissüsteem esmalt automaatselt tunnipangas olevad vahendid kasutusele ning puuduoleva summa ulatuses tekib kliendile arve, mida ei tasaarveldata järgmiste tunnipanka lisatud vahenditega.
 • Kliendil on õigus kasutada tunnipangas olevat virtuaalraha kuni 30.06. 1. juulil tunnipank nullitakse.