Klubiliikme tingimused

 • Aastamaks 50 eurot (soodsamad väljakuhinnad Viimsi, Peetri ja Rakvere tennisekeskuses, soodsamad turniiride ja seltskonnatennise osalustasud). 
 • Klubiliikme mängukaaslased peavad sissepääsu jaoks tegema tavaliikme või klubiliikme konto, et keskusesse iseseisvalt sisse pääseda.
 • Registreerimiseks on registreerimise vormil vajalik valida “klubiliige” www.viimsitennis.ee/broneerimine
 • Nõustuda tuleb tennisekeskuse sisekorraeeskirjaga, tingimustega ja kodukorraga.

VPR Tennise klubiliikmeks saamise kord ja väljakute kasutamise tingimused:

 • VPR Tennis klubiliikmeks saab tasudes klubiliikmetasu ning nõustudes tennisekeskuse sisekorraeeskirja, väljakute kasutamise tingimustega ning kodukorraga.
 • Tennisekeskus võib sisekorraeeskirja või väljakute kasutamise tingimuste rikkumiste korral konto blokeerida ja kliendistaatuse ühepoolselt tühistada.
 • Väljaku kasutamise eeltingimusteks on õigeaegne mänguaja eest tasumine, halli heaperemehelik kasutamine ja oma mänguajast kinnipidamine. Üle broneeritud aja mängimine või ilma broneeringuta väljaku kasutamine ilma tennisekeskust teavitamata annab tennisekeskusele õiguse broneeringuvälise aja eest tasu nõuda ning järgnevate rikkumiste ilmnemise korral õiguse kliendistaatus peatada.
 • Klubiliikme ja tennisekeskuse vahel kirjalikku lepingut ei sõlmita.
 • Püsiaeg broneeritakse terveks sisehooajaks. Minimaalne sisehooaja pikkus püsiaja broneerimiseks on 1.10.-30.04.
 • Tennisekeskus esitab püsiaegade eest arve kuu algul (1-3 kuupäeval).
 • Ühekordsete broneeringute eest esitab Tennisekeskus arve järgneva kuu algul, tasuda tuleb kõikide esmaselt tehtud broneeringute eest.
 • Arved saadetakse registreerimisvormil märgitud e-posti aadressil.
 • Juhul kui klient ei ole tasunud arvet märgitud kuupäevaks või ei pea kinni mänguaegadest, on tennisekeskusel õigus konto blokeerida, tühistada klubiliikme staatus ja edasised broneeritud püsiajad.
 • Klubiliikmel on õigus hooaja jooksul püsiajast loobuda, teatades sellest ette 30 päeva.
 • Aegu tühistada ja broneerida ning lisainfot süsteemi kohta saab klient oma kontolt Tennisekeskuse broneerimissüsteemis aadressil: www.viimsitennis.ee/broneerimine
 • Tennisekeskusel on õigus broneeringut nihutada sama kellaaja raames teisele väljakule.
 • Klubiliikmel on õigus eelisjärjekorras broneerida samad ajad järgmiseks sisehoojaks.
 • Tennisekeskusel on õigus 30-päevalise etteteatamise ajaga tagasi võtta E-R 14.00-18.00 vahemikku broneeritud ajad, sest need ajad on eelkõige mõeldud FV Tenniseakadeemia noorte treeningute jaoks.
 • Tennisekeskusel on õigus, seoses keskuses toimuvate üritustega, püsiaeg ühekordselt ära öelda, teatades sellest vähemalt 5 kalendripäeva ette. Sellisel juhul pakub tennisekeskus asendusaja või hüvitab kliendile väljaku hinna tunnipanka.
 • Tennisekeskus peab tagama kliendile ligipääsu väljakutele, ruumide valgustuse ja kütte ning riietumis- ja pesemisvõimalused.

Tunnipank:

 • Püsiaja tühistamise korral vähemalt 24h ennem mänguaja algust, lähevad kasutamata vahendid automaatselt kliendi tunnipanka.
 • Tunnipangas olevat virtuaalraha saab kasutada uute ühekordsete broneeringute eest tasumiseks.
 • Broneerides üksikaja, võtab broneerimissüsteem esmalt automaatselt tunnipangas olevad vahendid kasutusele ning puuduoleva summa ulatuses tekib kliendile arve, mida ei tasaarveldata järgmiste tunnipanka lisatud vahenditega.
 • Kliendil on õigus kasutada tunnipangas olevat virtuaalraha üksikaja broneerimiseks sisehooaja lõpuni, mis on kuni 31.05. kell 23.59.
 • 1.06 tunnipank nullitakse.