Liitu klubiga!

Tavakliendi tingimused

Tennisekeskuse klient:

 • Kliendiks saamise eeldus on registreerimisvormi täitmine Viimsi Tennisekeskuse kodulehel: www.viimsitennis.ee/broneerimine
 • Nõustuda tuleb tennisekeskuse sisekorraeeskirja ja tenniseväljakute kasutamise korra ning tingimustega.
 • Tasuda tuleb ühekordne liitumistasu 5 eurot (sisaldab personaalse kliendikaardi, riietus- ja pesemisruumide kasutamise võimalust, venitusala kasutust ja mänguvõimalust broneeritud ühekordsetel aegadel). Kliendikaardi kaotamise või rikkumise korral on uue kaardi tasu 5 eurot.
 • Kliendikaardiga on Teile tagatud sissepääs tennisekeskusesse.

Tennisekeskuse kliendiks saamise kord ja väljakute kasutamise tingimused:

 • Tennisekeskuse kliendiks saab täites registreerimise vormi, tasudes ühekordse liitumistasu ning nõustudes tennisekeskuse sisekorraeeskirjaga ja väljakute kasutamise tingimustega.
 • Tennisekeskus võib sisekorraeeskirja või väljakute kasutamise tingimuste rikkumiste korral kliendikaardi blokeerida ja kliendistaatuse ühepoolselt tühistada.
 • Tennisekeskus peab tagama kliendile ligipääsu tennisehalli, ruumide valgustuse ja kütte ning riietumis- ja pesemisvõimalused.
 • Väljaku kasutamise eeltingimusteks on õigeaegne mänguaja eest tasumine, halli heaperemehelik kasutamine ja oma mänguajast kinnipidamine. Üle broneeritud aja mängimine või ilma broneeringuta väljaku kasutamine ilma tennisekeskust teavitamata annab tennisekeskusele õiguse broneeringuvälise aja eest tasu nõuda ning järgnevate rikkumiste ilmnemise korral õiguse kliendistaatus peatada.
 • Arve, esmaselt kliendi poolt tehtud broneeringute eest, saadetakse registreerimisvormil märgitud e-posti aadressile järgmise kuu alguses. Arve maksetähtaeg on 7 tööpäeva.
 • Tennisekeskusel on õigus seoses keskuses toimuvate üritustega broneering ühekordselt ära öelda, teatades sellest vähemalt 5 kalendripäeva ette. Sellisel juhul pakub tennisekeskus asendusaja või tühistab arve.
 • Tennisekeskusel on õigus broneeringut nihutada sama kellaaja raames muule väljakule.
 • Aegu tühistada, broneerida ja lisainfot süsteemi kohta saab oma kontolt Viimsi Tennisekeskuse broneerimissüsteemis aadressil: www.viimsitennis.ee/broneerimine
 • Kliendil on õigus tühistada broneeritud aeg kuni 24h enne oma mänguaja algust. Õigeaegselt tühistamata broneeringu eest tuleb maksta olenemata sellest, kas klient kasutas aega või mitte.
 • Üksikaja tühistamise korral hiljemalt 24h ennem mänguaja algust ei teki kliendile arvet.

Tunnipank:

 • Püsiaja tühistamise korral vähemalt 24h ennem mänguaja algust, lähevad kasutamata vahendid automaatselt kliendi tunnipanka.
 • Tunnipangas olevat virtuaalraha saab kasutada uute ühekordsete broneeringute eest tasumiseks.
 • Broneerides üksikaja, võtab broneerimissüsteem esmalt automaatselt tunnipangas olevad vahendid kasutusele ning puuduoleva summa ulatuses tekib kliendile arve, mida ei tasaarveldata järgmiste tunnipanka lisatud vahenditega.
 • Kliendil on õigus kasutada tunnipangas olevat virtuaalraha kuni 30.06  1. juulil tunnipank nullitakse.