Liitu klubiga!
Uudiskiri

Tavakliendi tingimused

Tennisekeskuse klient:
• Tennisekeskuse kliendiks saamise eeldus on registreerimisvormi täitmine Viimsi Tennisekeskuse kodulehel: www.viimsitennis.ee/broneerimine
• Nõustuda tuleb tennisekeskuse sisekorraeeskirja ning tenniseväljakute kasutamise korra ja tingimustega.
• Tasuda tuleb ühekordne liitumistasu 10 eurot (sisaldab personaalse kliendikaardi, riietus- ja pesemisruumide kasutamise võimalust, venitusala kasutust ja mänguvõimalust broneeritud ühekordsetel aegadel). Kliendikaardi kaotamise või rikkumise korral on uue kaardi tasu 5 eurot.
• Kliendikaart on aktiivne treeningu päeval, 30 minutit enne mänguaja algust.
• Broneeritud aegade väliselt ei ole kliendikaart aktiivne.
Tennisekeskuse kliendiks saamise kord ja väljakute kasutamise tingimused:
• Tennisekeskuse kliendiks saab täites registreerimise vormi, tasudes ühekordse liitumistasu ning nõustudes tennisekeskuse sisekorraeeskirja ja väljakute kasutamise
• Tennisekeskus võib sisekorraeeskirja või väljakute kasutamise tingimuste rikkumiste korral kliendikaardi blokeerida ja kliendistaatuse ühepoolselt tühistada.
• Tennisekeskus peab tagama kliendile ligipääsu tennisehalli, ruumide valgustuse ja kütte ning riietumis- ja pesemisvõimalused.
• Väljaku kasutamise eeltingimusteks on õigeaegne mänguaja eest tasumine, halli heaperemehelik kasutamine ja oma mänguajast kinnipidamine. Üle broneeritud aja mängimine või ilma broneeringuta väljaku kasutamine ilma tennisekeskust teavitamata annab tennisekeskusele õiguse broneeringuvälise aja eest tasu nõuda ning järgnevate rikkumiste ilmnemise korral õiguse kliendistaatus peatada.
• Arve, esmaselt kliendi poolt tehtud broneeringute eest, saadetakse registreerimisvormil märgitud e-posti aadressile järgmise kuu alguses. Arve maksetähtaeg on 7 tööpäeva.
• Tennisekeskusel on õigus seoses keskuses toimuvate üritustega broneering ühekordselt ära öelda, teatades sellest vähemalt 5 kalendripäeva ette. Sellisel juhul pakub tennisekeskus asendusaja või tühistab arve.
• Tennisekeskusel on õigus broneeringut nihutada sama kellaaja raames muule väljakule.
• Kliendil on õigus tühistada broneeritud aeg kuni 24h enne oma mänguaja algust. Õigeaegselt tühistamata broneeringu eest tuleb maksta olenemata sellest, kas klient kasutas aega või mitte.
• Aegu tühistada, broneerida ja lisainfot süsteemi kohta saab oma kontolt Viimsi Tennisekeskuse broneerimissüsteemis aadressil: www.viimsitennis.ee/broneerimine